Mansoura Pastries
Shopping Cart 0 Items CHECKOUT
 

Nonpareils
$20.00 1/2lb.

Almond Clusters
$20.00 1/2lb.

Kataifi (Konafa) Pistachio
$28.00


Made in NYC Kosher
Copyright © 2017 Mansoura® Pastries