Mansoura Pastries
Shopping Cart 0 Items CHECKOUT
 

Kataifi (Konafa) Pistachio
$25.00

Baklava Pistachio
$25.00

Almond Croquant
$35.00 lb.


Made in NYC Kosher
Copyright © 2014 Mansoura® Pastries